Registrácia nového užívateľa

Dobrý deň!

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zaregistrovať na portáli moreknih.sk. Registrácia na tomto portáli znamená, že vo formulári na ďalšej stránke vyplníte svoje prihlasovacie, fakturačné, kontaktné a dodacie údaje. Tieto údaje sa zverejnia všetkým ostatným DODÁVATEĽOM/VYDAVATEĽOM zaregistrovaným na portáli moreknih.sk.

Portál moreknih.sk prevádzkuje vydavateľstvo Marenčin PT (na úrovni správy servera), a sú tu zaregistrovaní viacerí slovenskí malí a strední nezávislí vydavatelia na strane DODÁVATEĽOV a desiatky nezávislých kníhkupectiev a knižníc na strane ODBERATEĽOV.

Vašou registráciou na tomto serveri sa stanete ODBERATEĽOM. Obchodné a iné podmienky týkajúce sa odberu tovaru, ktorý na tomto serveri ponúkajú DODÁVATELIA, si musíte individuálne dojednať s jednotlivými DODÁVATEĽMI.

Vyplnením Vašich údajov sa údaje stanú viditeľnými pre všetkých súčasných aj budúcich DODÁVATEĽOV zaregistrovaných na tomto portáli.

Postup registrácie:

  1. Registrácia (zadanie údajov).
  2. Potvrdenie registrácie kliknutím do linku mailom.
  3. Zaslanie návodu používanie portálu.
  4. Dojednanie podmienok s jednotlivými DODÁVATEĽMI (môžete ich kontaktovať Vy, alebo budú kontaktovať oni Vás).

SÚHLASÍM s týmito podmienkami a chcem pokračovať v registrácii

NESÚHLASÍM s týmito podmienkami a nechcem pokračovať v registrácii