Registrácia na portáli moreknih.sk
1. Zadanie údajov

Adresa prevádzky
Názov
Adresa
PSČ 1
Mesto
Fakturácia
Fakturačná adresa 2
IČO, DIČ, IČ DPH
IČO
DIČ
IČ DPH
Kontakty (Meno: kontaktná osoba pre DODÁVATEĽOV pre dojednanie spolupráce a jej telefónne číslo)
Meno, telefón
Telefón balíky: číslo, ktoré bude dostupné pre kuriéra pri doručovaní balíka na Vašu prevádzku
Telefón balíky
Mail: adresa, ktorá bude slúžiť ako login do portálu moreknih.sk a na ktorú Vám bude chodiť elektronická korešpondecia z portálu moreknih.sk (potvrdenia objednávok, newslettre)
Mail
Heslo
Heslo
Heslo (kontrola)
Kontrola

1 PSČ pre DODANIE: prosím, zadajte PSČ, ktoré je určené pre danú geografickú oblasť, nie špeciálne PSČ, ak ho má Vaša inštitúcia pridelené. Kuriérske spoločnosti na Slovensku neakceptujú špeciálne PSČ, ale len geografické.

2 Fakturačná adresa: prosím, vyplňte tento údaj aj v prípade, že je identický s adresou dodania.